Електродните водонагряващи котли „Очаг”, „Гейзер” и  „Вулкан” са предназначени за нагряване на вода в затворени системи за отопление на жилищни и други помещения с максимален отопляем обем до 850 куб. м., при условие че стените са нормално топлоизолирани.

Обем на отопляваното помещение 340 м3
Номинална мощност кВт
Номинално напрежение 220/380 В
Максимален ток на котела (на фаза).Номинална честота 50Hz 13/40 А
Сечение на захранващ меден проводник 6/4 мм2
Диаметър 32 мм
Клас на защита от поражение от ел. ток 1
IP 3
Дължина 360 мм
Тегло 5 кг
Обем на отопляваното помещение 550 м3
Номинална мощност 15 кВт
Номинално напрежение 380 В
Максимален ток на котела (на фаза).Номинална честота 50Hz 25 А
Сечение на захранващ меден проводник мм2
Диаметър  32 мм
Клас на защита от поражение от ел. ток 1
IP 3
Дължина 410 мм
Тегло 5.3 кг

Процесът на нагряване на топлоносителя на електроводонагревателя „Галан” произтича за сметка на неговата йонизация, тоест разлагане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат съответно към отрицателния и положителния електроди. Електродите сменят полюсите си 50 пъти в секунда, йоните се колебаят отделяйки при това енергия, тоест процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например топлоелектро нагревател).

Йонизационната камера където произтича този процес е с малък размер, затова се получава изключително бързо нагряване на топлоносителя и като следствие се повишава налягането в него (при максимална мощност на прибора до 1 атмосфера). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” се явява едновременно и нагревателен прибор и циркулационна помпа, което икономисва на потребителя не малко средства.

Електроводонагревателя „Галан” се явява точно разчетен, самонастройващ се на необходимата потребявана мощност прибор. При нагряването на топлоносителя електрическото му  съпротивление намалява. Електрическия ток преминаващ през електродите се увеличава, съответно се увеличава и потребяваната мощност. Електроводонагревателя започва постепенно да „акумулира” ел. мощност и да я отдава като топлина на топлоносителя. Общата потребявана мощност ще зависи от зададената от потребителя температура на топлоносителя и неговото количество.

По желание на купувача, електроводонагревателя „Галан” се комплектова с автоматика която позволява на потребителя не само да задава необходимата температура на радиаторите или температурата на въздуха в помещенията, но и автоматически да я поддържа денонощно, включвайки и изключвайки електроводонагревателя.