От началото на 1992 г. фирма «Галан» използвайки нормативите на военната техника и конверсионни разработки, пристъпи към създаване на електронагревателни уреди от ново поколение – електродни котли проточен тип, чиято работа е основана на йонизацията на топлоносителя.
Използваните в настояще време в целия свят нагревателни устройства за индивидуална употреба (котли с течно, твърдо, газообразно гориво, реотанови котли) са нискоефективни, скъпи, тежки, неудобни за монтиране и опасни при експлоатация.

През 1994 г. е пуснат първият сериен модел, чиято експлоатация потвърди правилността на избрания от фирмата път. Използването на системите за отопление с електронагревателите на компания «Галан» ще позволи да се намали относителният разход на мощностите за отопление на помещенията и за снабдяване с гореща вода (някой модели), тъй като за приборите на компания «Галан» относителният разход е с 30 – 40% по-малък в сравнение с другите топлогенератори.