Home 2017-11-08T17:41:24+00:00

Електродният котел „Галан” представлява отоплителен електроден котел от проточен тип.

Процесът на нагряване на топлоносителя в електронагревателя „Галан” произтича за сметка на неговата йонизация, тоест разлагане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони които се движат съответно към отрицателния и положителния електроди. Електродите сменят полюсите си 50 пъти в секунда, йоните се колебаят отделяйки при това енергия, тоест процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например реотан).
По такъв начин електроводонагревателя „Галан” се явява едновременно и нагревателен прибор и циркулационна помпа, което икономисва не малко средства на потребителя.

Най-продаваните модели

Очаг 6

Ел. захранване: 220В

Инсталирана мощност: 6кВт

За помещения: ~ до 250 куб.м.

+

Панел за управление

=

780 лв. с ДДС

Гейзер 9

Ел. захранване: 220/380В

Инсталирана мощност: 9кВт

За помещения: ~ до 340 куб.м.

+

Панел за управление

=

935 лв. с ДДС

Вулкан 25

Ел. захранване: 380В

Инсталирана мощност: 25кВт

За помещения: ~ до 850 куб.м.

+

Панел за управление

=

1160 лв. с ДДС